Matouš Karel Zavadil /1976/

Absolvent Ateliéru konceptuální a intermediální tvorby Adély Matasové na VŠUP v Praze. Aktuálně studuje doktorské studium FUD UJEP v Ústí nad Labem. Vedle výtvarné tvorby se věnuje publicistice, své texty uveřejňuje především v tištěných médiích: Ateliér, Art & Antiques, Literární noviny. Působí též jako kurátor, kdy se jeho profesní zájem soustředí na problematiku prezentace současného umění v kontextu pojmů jako je např. periférie či provizorium. V letech 2012-2014 byl součástí uměleckého týmu Sochařského studia Bubec, kde podílel na organizaci a PR aktivitách studia. V roce 2010 inicioval vznik experimentálního projektu nazvaného Galerijní Laboratoř, který v rámci FHS UK probíhá do současnosti. Dlouhodobě se zabývá výtvarnou tvorbou a jejími sociálně-politickými přesahy.

Marta Zava /1979/

Vystudovala fotografii, andragogiku, věnuje se problematice vzdělávání dospělých. Ve fotografii se zaměřuje na dokumentární a reportážní fotografii. V minulosti žila mimo Českou republiku v UK, kde spolupracovala na několika fotografických projektech s Českým centrem v Londýně. Působí též jako nezávislá organizátorka a kurátorka.