| ZPĚT NA AUTOŘI

Otýlie Diatková /1992/

V roce 2017 ukončila bakalářské studium v ateliéru performance Jiřího Kovandy na FUD UJEP v Ústí nad Labem, kde nyní dále pokračuje v magisterském studiu. Pro její tvorbu je důležitý kontext aktivistického umění, divák je prostřednictvím její tvorby často uváděn do nepříjemných situací, jimiž autorka poukazuje na jev apatie ve společnosti. Z formálního hlediska se věnuje umění performance, videoprojekci či instalaci.