| ZPĚT NA AUTOŘI

Filip Straka /1975/

Vystudoval andragogiku na FF UK. Po absolvování pracuje většinou jako informační pracovník či knihovník v rámci Městské knihovny a Národní technické knihovny v Praze. Ve své prozaické tvorbě se věnuje drobným povídkovým útvarům s tématy nihilismu, marnosti a zmaru.