| ZPĚT NA AUTOŘI

KURT GEBAUER /1941/ Galerijní laboratoř 4, 13.09. - 30.09.2016

Sochař a dlouholetý pedagog VŠUP, kde založil Ateliér veškerého sochařství a k jehož slavným absolventům patří mimo jiné i David Černý. Pro tvorbu Kurta Gebauera je charakteristický motiv improvizace, v jeho tvorbě v různém historickém kontextu je možné nalézt několik ústředních témat, ke kterým se s oblibou vrací. Veřejný prostor, občanská společnost a fenomén ženy jsou častým námětem jeho realizací ve smyslu širšího chápaní vizuálního umění jako prostoru pro hru a interakci, demokratickou diskuzi. Rukopisem Kurta Gebaura je haškovská ironie a nadhled se smyslem pro kafkovskou absurditu českého prostoru a lidského pachtění. Po absolvování AVU se účastnil řady polooficiálních či zakázaných výstav často fungujících v negalerijním rámci, např. výstavní přehlídka Sochy a objekty na Malostranských dvorcích /1981/, Sympozium Chmelnice Mutějovice /1983/, doprovodné výstavy v rámci Rocfestů v Pakulu /1987/ atd. Na sklonku minulého režimu spoluzakládal výtvarnou skupinu 12/15 ..pozdě, ale přece. Po sametové revoluci působí jako přední umělecká osobnost VŠUP a spolu se svými studenty obnovuje činnost v několika nízkorozpočtových výstavních projektech v hybridním galerijním kontextu např. galerie Makromolekulárního ústavu AV ČR od roku 2000. Za zmínku stojí nejen jeho přátelství s prezidentem Václavem Havlem, jehož symbol srdce, transformovaný v umělecký objekt, byl odhalen k nedožitým narozeninám prvního porevolučního prezidenta na piazzettě Národního divadla /2016/, ale především archetyp českého člověka, kterého Kurt Gebauer vidí jako snaživého trpaslíka, nezničitelný symbol české malosti. Kurt Gebauer je stále aktivní uměleckou osobností a s energií sobě vlastní sarkasticky komentuje dění v české kotlině. Žije v Praze v nezávislé enklávě obnoveného státu Gebauer, kde se můžete objednat na audienci.

15.09.2016 | Kurt Gebauer a studenti FHS aneb když Gebauerovo srdce v Holyni oživíme

www.kurtgebauer.cz