| ZPĚT NA AUTOŘI

JAROSLAV KOŘÁN /1962/ Mapy snivců 13.7. ­ 1.9. 2015

Multimediální umělec věnující se především hudební produkci, ale také fotografii, filmu a grafice. Pro všechny oblasti jeho zájmu je společným jmenovatelem motiv improvizace, kdy k hudebnímu vystoupení používá již od 90.let minulého století vlastnoručně zkonstruované hudební nástroje, často z nalezených předmětů. S nástrojem Orloj snivců v 90. letech vystupoval v rámci Zapomenutého orchestru země snivců. Jako hudebník a skladatel spolupracoval s řadou subjektů a osobností. Účastnil se velkých výstavních přehlídek zaměřených na interakci s publikem např. Hnízda her, Orbis Pictus, Play. Mimo Čechy vystavoval také v Japonsku. Žije v Praze.

Jaroslav Kořán : Země snivců [ BARRANDOVINY ]

www.snivec.cz