| ZPĚT NA AUTOŘI

Dana Mlynarčíková

Študentka odboru Evropské kulturní a duchovní dějiny na FHS UK v Prahe, spoluzakladateľka študentského Ateliéru Místoprostor (*2017). V kontexte kultúrnych dejín sa zaujíma o vizuálnu tvorbu, jej antropologický vývoj, a z neho vyplývajúci vzťah medzi kultúrou (poznaním) a videním (zrakovým zmyslom).