| ZPĚT NA AUTOŘI

PETR NIKL /1960/ Galerijní laboratoř 4, 13.09. - 30.09.2016

Je komplexní tvůrčí osobností, jejíž zařazení nesnese úzké škatulky. Ve své práci vyšel z klasických technik malby a kresby, nicméně v pozdějším období ho stále více zajímá motiv improvizace. V jeho kostýmech, objektové tvorbě, ilustracích či dalších výtvarných projevech lze najít jednotící linii ve smyslu podněcování interakce mezi divákem a autorem. Zásadní pro výtvarný projev Petr Nikla je překračování hranic výtvarných oborů, multižánrovost a zájem o kombinování vizuálního umění s divadelními prvky. Nezapomenutelné jsou jeho četné performance a happeningy či hudební vystoupení. Absolvent AVU a zakládající člen skupiny Tvrdohlavých na sebe upozornil už v raných devadesátých letech, kdy mu byla v roce 1995 udělena cena Jindřicha Chalupeckého. Petr Nikl ovšem nepůsobí pouze jako vizuální umělec, ale též jako kurátor a organizátor řady uměleckých přehlídek, kdy kolem sebe dokázal soustředit řadu tvůrčích osobností s podobným „viděním“ světa. Některé z těchto výstav se staly legendárním mezníkem na pomyslné kulturní mapě nejen České republiky a nejen v době svého tehdejšího vzniku. Jde o výstavy založené na participativním a interaktivním chápání současného umění. Za připomenutí stojí zejména výstavní přehlídky : Hnízda her, Rudolfinum /2000/, Orbis Pictus, České muzeum hudby /2007/ a výstava Play v Mánesu /2010/. Petr Nikl žije střídavě v Praze a New Yorku.

15.09.2016 | Kurt Gebauer a studenti FHS aneb když Gebauerovo srdce v Holyni oživíme

www.petrnikl.cz