| ZPĚT NA AUTOŘI

MgA. Václav Podestát, 1997, Liberec

Václav Podestát vystudoval na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci obor Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru v ateliéru Richarda Loskota a Jaroslava Prokeše. Ve svých instalacích využívá podmanivě jednoduché, avšak konceptuálně propracované motivy, kterými akcentuje fenomenologickou zkušenost člověka uvnitř prostředí. Vytváří tak situace, které vedou diváka k odhalování nenápadných či opomíjených vztahů mezi vrstvami přítomného světa, jenž nechává znít jako pootevřené tajemství.