| ZPĚT NA AUTOŘI

TOMÁŠ SAMEK /1964/ Kde domov můj?

Antropolog, který se zabývá vztahem mezi jazykovým chováním a společností. Po studiu knihovnictví na pražské Filozofické fakultě absolvoval pětiměsíční stáž v Německém spolkovém sněmu kombinovanou se studiem lingvistiky na bonnské univerzitě. V pražské Parlamentní knihovně vedl projekt Eurovoc, jehož cílem bylo sladit slovní nástroje vyhledávání informací ve vícejazyčných databázích, používaných především v Evropské unii. Studijně a profesně pobýval
delší dobu ve Spojených státech (New York University, University of Virginia) a Francii (École normale supérieure a Centre national de la recherche scientifique).V USA získal svou hlavní kvalifikaci lingvistického a sociálního antropologa poté, co obhájil práci o jazykových ideologiích v jižní Ghaně, kde prováděl terénní výzkum mezi příslušníky kmene Ašantů. Po návratu ze zahraničí se živil pár let jako překladatel a tlumočník. Od roku 2009 působí na pardubické
Filozofické fakultě. Po získání doktorátu na Ústavu etnologie Filozofické fakulty UK působí jako školitel doktorandů na Fakultě humanitních studií.Vedle akademických statí pravidelně přispívá do veřejného prostoru: jako publicista napsal několik komentářů pro Český rozhlas Plus a své příspěvky publikoval v řadě tištěných i internetových sdělovacích prostředcích. O některé jeho články projevila zájem cizojazyčná média, kde posléze vyšly v anglickém nebo německém
překladu.Ve veřejném prostoru často vystupuje buď jako panelista veřejných debat, nebo jako jejich moderátor. Příležitostně také edituje básnické knihy – ta poslední, letošní je z pera Renaty Bulvové, vyšla dvojjazyčně česky a německy, je zasazena do krušnohorského pohraničí a má jméno „Jdeš touto známou krajinou a přesto nevíš kudy“; k této knize napsal doslov. V červnu letošního roku ho pozvali na berlínskou radnici, aby diskutoval na téma Zklamání z demokracie v Evropě v době po r. 1989. Odborně se nyní věnuje antropologii individuálního i společenského vědomí a zkoumá, jak na sebe působí řečová interakce, média a sociální (sebe)reflexe. Od července je členem Rady České televize.