| ZPĚT NA AUTOŘI

Petra Vlachynská

Ve tvorbě Petry Vlachynské lze spatřovat několik navzájem provázaných oblastí, na jedné straně je to zájem o sochařskou tvorbu zahrnující figurální i abstraktní motivy, na straně druhé pak zájem o kvalitu veřejného prostoru a architektury. Ve své doktorské práci na Katedře urbanismu Fakulty architektury ČVUT se zabývala uměleckými díly v Praze po roce 1989 a jejich vztahem k hlubší struktuře urbanismu města. V neposlední řadě lze také zmínit jako součást díla Petry Vlachynské kurátorskou a pedagogickou praxi, kdy společně s Janem Stolínem vede na pozici odborného asistenta na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci výtvarný ateliér zaměřený na nová média, site specific art a tvorbu ve veřejném prostoru.

www.vlachynska.com
https://art.tul.cz/