| ZPĚT NA AUTOŘI

BcA. Filip Zeman, 1997, Praha

Filip Zeman měl v rámci studia na Fakultě umění a architektury v Liberci možnost nahlédnout do světa jak architektury, tak umění. Od architektonického ateliéru Petra Stolína zaměřeného na fyzické navrhování a práci s modelem, s krátkou odbočkou ke světelným instalacím u Richarda Loskota, až po skutečně volnou tvorbu umělecké bakalářské práce pod vedením Jana Stolína. Není divu, že i díky všem těmto impulzům je jeho práce plná protikladů. Snoubí v sobě trvalé, věčné principy komunikované skrze efemérní zásahy do krajiny, městské i přírodní. S pseudovědeckou přesností přistupuje k tématům definovaným poetikou života. Naprosto stěžejní součástí jeho přístupu je pak jeho citlivost ve vnímání (výstavního) prostoru, jehož charakter a individualitu využívá a umocňuje pomocí přísně site-specific instalací.