Matouš Karel Zavadil

Absolvent Ateliéru konceptuální a intermediální tvorby Adély Matasové na VŠUP v Praze. Aktuálně studuje doktorské studium FUD UJEP v Ústí nad Labem. Vedle výtvarné tvorby se věnuje publicistice, své texty uveřejňuje především v tištěných médiích: Ateliér, Art & Antiques, Literární noviny. Působí též jako kurátor, kdy se jeho profesní zájem soustředí na problematiku prezentace současného umění v kontextu pojmů jako je např. periférie či provizorium. V letech 2012-2014 byl součástí uměleckého týmu Sochařského studia Bubec, kde podílel na organizaci a PR aktivitách studia. V roce 2010 inicioval vznik experimentálního projektu nazvaného Galerijní Laboratoř, který v rámci FHS UK probíhá do současnosti. Dlouhodobě se zabývá výtvarnou tvorbou a jejími sociálně-politickými přesahy.Marta Zava

Od roku 2015–současnost – fotografická dokumentace

Vystudovala fotografii, andragogiku, věnuje se problematice vzdělávání dospělých. Ve fotografii se zaměřuje na dokumentární a reportážní fotografii. V minulosti žila mimo Českou republiku v UK, kde spolupracovala na několika fotografických projektech s Českým centrem v Londýně. Působí též jako nezávislá organizátorka a kurátorka.Cristo del Risco

2016–2018 – web design, grafika, fotografická dokumentace

Vizuální umělec s česko-kubánskými kořeny. Vystudoval New World School of The Arts, USA. Věnuje se malbě, ilustraci, fotografii a grafice. V rámci malby je možné v jeho tvorbě rozpoznat odkazy na postmoderní citace odkazující k  americkému street artu např. J. M. Basquita či art brut v podání Jeana Dubuffeta, dále pak reminiscence na etnické či náboženské entity. Ve fotografické tvorbě zejména v poslední době převážil zájem o portrét a reportáž. Mimo Českou republiku vystavoval např. v USA.

www.digitalia10.czMarkéta Vaněčková

2018–2019 – asitstent galerie, sociální sítě Instagram, Facebook

Studentka Fakulty humanitních studií UK oboru SHV, kde se zaměřuje primárně na kulturu. Mimo to se vzdělává v tématech ekologie, genderu a alternativního kurátorství. V současnosti působí jako asistentka v oddělení PR a marketingu Národní galerie Praha, kde získává zkušenosti v oblasti managementu umění. Pracovně se dále věnuje digitalizaci, produkci a online marketingu. Galerijní laboratoři pomáhá s propagací skrze sociální síť Instagram a v roce 2019 připravila v rámci GL galerijní projekt Natálie Blehová – Moments & Details v Galerii Prokopka. Jako způsob vlastní tvorby využívá fotografii (analogovou i digitální) a v kurátorských projektech se soustředí na každodennost a digitální umění.Adriana Takáčová

Od roku 2019–současnost – grafika

Vystudovala propagační výtvarnictví a od roku 1997 se této činnosti aktivně věnuje. K tomu rozšířila své vzdělání studiem na pedagogické fakultě (výtvarná výchova-ruský jazyk). Průběžně se vedle práce grafičky věnuje i výuce výtvarných předmětů (včetně grafického designu), ať už na platformě středoškolské, volnočasové, nebo rekvalifikační. Vlastní volná tvorba osciluje od kresby, malby, počítačové grafiky, k soše, šperku atd. Byla členkou občanského sdružení CON.FRONT.ART., účastnila se několika výstav.Studenti FHS UK, kteří se účastnili praxe v rámci projektu Galerijní Laboratoř:

2021 – Lucie Molnárová, Lucie Křivohlávková, Natálie Rozumová, Oleksandra Maskových, Tereza Hapková, Václav Růžička, Štěpán Kváča

2019 – Karolína Voženílková, Hermína Motlová, Markéta Vaněčková, Jana Králíková

2018 – Karolína Voženílková, Hermína Motlová, Markéta Vaněčková, Jana Králíková, Kristýna Brdková, Marta Zadoroznjuková

2017 – Mariana Pecháčková, Dana Mlynarčíková, Pavel Šefrna

2016 – Michal Jalůvka, Viktoria Pikovská, Pavel Šefrna, Mariana Pecháčková, Adam Sodomka

2015 – Michal Jalůvka, Kateřina Závadová, Karolína Vonášková, Dana Mlynarčíková